2 thessalonians 2 tagalog

2 Thessalonians 2:13. Modern biblical scholarship is divided on whether the epistle was written … Aliwin nawa ang inyong puso, at patibayin kayo sa bawa't mabuting gawa at salita. Chapter 1. 2 Thessalonians 3:1-18. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. However, at His second coming, Jesus will destroy the man of lawlessness and all who refused the truth and reveled in unrighteousness (2 Thessalonians 2… Ang katamaran ay parang sakit na kapag hindi nasugpo, ay … 2:1 - 4 If errors arise among Christians, we should set them right; and good men will be careful to sup... 2:5 - 12 Something hindered or withheld the man of sin. 4 It is a free application where … 2 That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand.. 3 Let no man … 3 Let no one deceive you in … Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mangagpakatibay, at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita, o ng aming sulat. The Second Epistle to the Thessalonians, commonly referred to as Second Thessalonians or 2 Thessalonians is a book from the New Testament of the Christian Bible.It is traditionally attributed to Paul the Apostle, with Timothy as a co-author. Tagalog Bible: 2 Thessalonians. 1 Now concerning # See 1 Thess. 24:31; 1 Thess. At kung magkagayo'y mahahayag ang tampalasan, na papatayin ng Panginoong Jesus ng hininga ng kaniyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kaniyang pagparito ay lilipulin; At kung magkagayo'y mahahayag ang tampalasan, na papatayin ng Panginoong Jesus ng hininga ng kaniyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kaniyang pagparito ay lilipulin; Siya, na ang kaniyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. 2 Thessalonians 2 King James Version (KJV). Don’t let anyone shake you up or get you excited over some breathless report … Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Dios o sinasamba; ano pa't siya'y nauupo sa templo ng Dios, na siya'y nagtatanyag sa kaniyang sarili na tulad sa Dios. Slow down and don’t go jumping to conclusions regarding the day when our Master, Jesus Christ, will come back and we assemble to welcome him. Hindi baga ninyo naaalaala nang ako'y kasama ninyo pa, ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito? What are examples of Oral traditions and Written traditions passed down to us by the apostles? “So much is this the case” (TCNT). Nguni't kami ay nararapat magpasalamat sa Dios dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Dios buhat nang pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan: Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming evangelio, upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Read Psalms 103 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. English-Tagalog Bible for Android. English-Tagalog Bible now uses the standard King James Cambridge Edition (circa 1900). Read 2 Thessalonians 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. The majority of New Testament scholars hold 1 Thessalonians to be authentic, although a number of scholars in the mid-19th century contested its authenticity, most notably Clement Schrader and F.C. He commends them for what he hears they are doing in the Lord, and he prays for them. What is the underlying Greek word used for translating "falling away" in the NKJV & "departure" in the WEB? 2 Now, dear brothers and sisters, [] let us clarify some things about the coming of our Lord Jesus Christ and how we will be gathered to meet him. Read the Bible. Should a Christian let … 1 2 Concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered to him, we ask you, brothers and sisters, 2 not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us—whether by a prophecy or by word of mouth or by letter —asserting that the day of the Lord has already come. Hindi baga ninyo naaalaala nang ako'y kasama ninyo pa, ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito? 1 Tesalonica × 1 Tesalonica 2 Study the Inner Meaning. Study the bible online using commentary on 2 Thessalonians 2 and more! 1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; . 14 Sapagka't ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na: lamang ay may pumipigil ngayon, hanggang sa alisin ito. 2 Thessalonians 3 New American Standard Bible (NASB) Exhortation. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mangagpakatibay, at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita, o ng aming sulat. 2 Thessalonians 3:11 - Sapagka't aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. 2 Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pagiisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit … 7 1:1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan.. 1:2 Nangagpapasalamat kaming lagi sa Dios dahil sa inyong lahat, na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin; . 15Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mangagpakatibay, at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita, o ng aming sulat. English-Tagalog Bible. 12 Ngayon ang ating Panginoong Jesucristo rin, at ang Dios na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pagasa sa pamamagitan ng biyaya. At ngayo'y nalalaman ninyo ang nakapipigil, upang siya'y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan. 2 Thessalonians 1 ; 2THESS 1:1 Paul, and Silvanus, and Timotheus, unto the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ: 2THESS 1:2 Grace unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ. 17Aliwin nawa ang inyong puso, at patibayin kayo sa bawa't mabuting gawa at salita. 4:15–17) concerning the coming of our Lord Jesus Christ # Matt. Adam Clarke Commentary. 1:3 Na aming inaalaalang walang patid sa harapan ng ating Dios at Ama, ang inyong … “We ourselves glory in you in the churches of God”: “We ourselves speak with pride, before the … 16Ngayon ang ating Panginoong Jesucristo rin, at ang Dios na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pagasa sa pamamagitan ng biyaya, He had indicated three ways ( 2 Thessalonians 2:2) in which they might be deceived (compare other ways, 2 Thessalonians 2:9, and Matthew 24:5 Matthew 24:24). 2 At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya. 2 Thessalonians 2 English Standard Version (ESV) The Man of Lawlessness. Sapagka't ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na: lamang ay may pumipigil ngayon, hanggang sa alisin ito. English 中文 čeština Nederlands ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu 2 Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you, 2 not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by word or by letter, as if from us, as though the day of [] Christ had come. 2 Thessalonians. (2 Thessalonians 3:6-13) Bawal ang Tamad na Kristiano! Siya, na ang kaniyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan, The love of God … 1 Katapustapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami, upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman sa inyo; 2 At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya. 4:15-17] being gathered together to him, we ask you, brothers, # 2:1 Or brothers and sisters; also verses 13, 15 2 not to be quickly shaken in mind or # Matt. Click one to start your download: Download zip Download rar. 3 But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil. This annual plan will allow you to read the entire Bible in one year.Enter your email and choose your start date to begin at any time! The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 15 … on StudyLight.org 1 Thessalonians 2:1-20. Ask Us! Tagalog Sermons at Bible Study Materials Mga Christian Education Resources at Sermons sa Tagalog. 1:1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; . He challenged the believers to become more mature in their faith by … 14Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming evangelio, upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. 2 Thessalonians 2:1 - 15. The negative half consists of three members, as in 1 Thessalonians 2:3, but is more extended; these are distinguished by οὔτε, not οὐδέ as before, since they are more closely kindred. 2 Thessalonians. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × 2 Tesalonica . 2 Thessalonians 3 Pray for Us. Aliwin nawa ang inyong puso, at patibayin kayo sa bawa't mabuting gawa at salita. 4 And we have … And we should pray in his name unto God, not only as his Father, but as our Father in and through him. Chapter 2. Read 1 Thessalonians 2 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pagiisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon; And although their work of tentmaking was humble and fatiguing, they were happy to do it, working even “night and day” in order to promote God’s interests—just as many modern-day Christians maintain themselves with part-time or seasonal work in order to dedicate most of the remaining time to helping people to hear the good news.—1 Thessalonians 2:9; Matthew 24:14; 1 Timothy 6:6. At ngayo'y nalalaman ninyo ang nakapipigil, upang siya'y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan. At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Dios ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan: We ourselves glory in you in the Churches of God - We hold you up as an example of what the grace of God, can produce when communicated to honest and faithful hearts. 2 Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him, 2 That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Dios o sinasamba; ano pa't siya'y nauupo sa templo ng Dios, na siya'y nagtatanyag sa kaniyang sarili na tulad sa Dios. 2 Mga Taga-Tesalonica 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Katapustapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami, upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman sa inyo; 2 At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama; sapagka't hindi lahat ay mayroong … 2 As to the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered together to him, we beg you, brothers and sisters, [] 2 not to be quickly shaken in mind or alarmed, either by spirit or by word or by letter, as though from us, to the effect that the day of the Lord is already here. Colossians 1:5, note. But we are bound to give thanks alway to God for you Lest the saints should be discouraged by the above account of antichrist, and his followers, and fear they should be left to the same deceptions, and damnation be their portion; the apostle being persuaded better things of them, gives their … The Second Epistle to the Thessalonians, commonly referred to as Second Thessalonians or 2 Thessalonians is a book from the New Testament of the Christian Bible.It is traditionally attributed to Paul the Apostle, with Timothy as a co-author. Who / What is the restrainer in 2 Thessalonians 2:6? 11 1 Thessalonians 2 [[[[[1THESS 2:1 For yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain: 1THESS 2:2 But even after that we had suffered before, and were shamefully entreated, as ye know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. 13 3 For our exhortation was not of … In the book of 2 Thessalonians, Paul greets the church at Thessalonica and encourages and exhorts them. 24:31 and our gathering together to Him, we ask you, 2 # Matt. 5:2] spoken word, or # ver. Ask a Question Got a Bible related Question? 3 Kami ay nararapat, mga kapatid, na mangagpasalamat na lagi sa … II Thessalonians 2. 15; [1 Thess. 2 Thessalonians 2:1-17—Read the Bible online or download free. 2 Tesalonica 3:10 - Sapagka't noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo, Kung ang sinoman ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. 2 Thessalonians 2:1-4 New King James Version (NKJV) The Great Apostasy. 3 But the Lord is faithful, [] and He will strengthen and protect you [] from the evil one. Is Paul saying there is no hope of salvation for some people? Need some help understanding theology? 2 Thessalonians 2 The Message (MSG) The Anarchist. 2 Thessalonians 3:6-13 "Bawal ang Tamad!" 3 Finally, brethren, pray for us that the word of the Lord will [] spread rapidly and be glorified, just as it did also with you; 2 and that we will be rescued from [] perverse and evil men; for not all have [] faith. 2 Now concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered together to him, we ask you, brothers, [] 2 not to be quickly shaken in mind or alarmed, either by a spirit or a spoken word, or a letter seeming to be from us, to the effect that the … In chapter 2, Paul explains what will happen in the Day of the Lord. Tagalog 1905 2 Thessalonians 2. 2 Now we ask you, brothers and sisters, regarding the [] coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, 2 that you not be quickly shaken from your [] composure or be disturbed either by a spirit, or a [] message, or a letter as if from … Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming evangelio, upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Questions. 1 Now we beseech you, brethren, a by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him,. 15; [1 Thess. 10 Multilingual Online Bible. 1 Now, brethren, # Mark 13:26; (1 Thess. Get an Answer. At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak; sapagka't hindi nila tinanggap ang pagibig sa katotohanan, upang sila'y mangaligtas. 2 Thessalonians 2:9 The Man of Lawlessness 9 The coming of the lawless one is m according to the working of Satan, with all power, n signs, and lying wonders, There are only 3 chapters per weekday and 5 chapters each Sunday. Hence at the end of 2 Thessalonians 1:3 we must put a comma; comp. 2 Tesalonica × 2 Tesalonica 1 Study the Inner Meaning 1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; 2 Sumainyo … 2 Thessalonians 3 ; 2THESS 3:1 Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course, and be glorified, even as it is with you: 2THESS 3:2 And that we may be delivered from unreasonable and wicked men: for all men have not faith. 5 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. The Man of Lawlessness. Bawal ang Tamad! Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, at sa ating pagkakatipon sa kaniya: Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pagiisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon; Huwag kayong padaya kanino man sa anomang paraan: sapagka't ito'y hindi darating, maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. What does "the day of the Lord" in Thessalonians refer to. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2THESS 3:3 But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you … 2 Thessalonians 1 Greeting. This multi-part expository study of the second epistle to the Thessalonians was preached at Flagstaff Christian Fellowship beginning in 2017. 16 Just search for Pinoy Bible on Google Play. 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kaya nga nalalaman ninyo rin, mga kapatid, na ang aming pagkapasok sa inyo, ay hindi nawalan ng kabuluhan: 2 Kundi palibhasa'y nagsipagbata kami nang una at inalipusta, gaya ng inyong nalalaman, sa Filipos, ay nangagkaroon kami ng kalakasan ng loob dahil sa ating Dios upang salitain sa inyo … At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak; sapagka't hindi nila tinanggap ang pagibig sa katotohanan, upang sila'y mangaligtas. 2 Don’t be so easily shaken or alarmed by those who say that the day of the Lord has already … 2 Thessalonians 3:4 - We have confidence in the Lord concerning you, that you are doing and will continue to do what we command. Upang mangahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. 2 Thessalonians 1:4 “so that we ourselves glory in you in the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and in the afflictions which ye endure” “So that”: “Therefore” (NASV). 2 Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him, 2 That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 1:3 Kami ay nararapat, mga kapatid, na mangagpasalamat na lagi sa Dios dahil sa inyo, gaya ng marapat, dahil sa ang inyong … Commentary on 2 Thessalonians 2:13-15 (Read 2 Thessalonians 2:13-15) When we hear of the apostacy of many, it is a great comfort and joy, that there is a remnant according to the election of grace, which does and shall persevere; especially we should rejoice, if we have reason to … 24:6; Mark 13:7 alarmed, either # [1 John 4:1] by a spirit or a # ver. (translation: Tagalog… 3 Nguni't tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo, at sa inyo'y magiingat sa … Empowered by Satan, this figure will deceive unbelievers by showing signs and wonders. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. English-Tagalog Bible is now available for Android devices. The book of 1 Thessalonians ends with final instructions of living the Christian life. 1 Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him, 1 Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, at sa ating pagkakatipon sa kaniya: 3 Let no man deceive you by … Download all audio. 2 Thessalonians 2 New American Standard Bible (NASB) Man of Lawlessness. 2 Thessalonians chapter 2 KJV (King James Version) 1 Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him,. Chapter 3 The Christians in Thessalonica were still baby Christians when Paul wrote 2 Thessalonians. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance … 2 Thessalonians 2 NIV - The Man of Lawlessness - Concerning the - Bible Gateway. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 1 Tesalonica 1 1 Tesalonica 3 → 1 Kaya nga nalalaman ninyo rin, mga kapatid, na ang aming pagkapasok sa inyo, ay hindi nawalan ng kabuluhan: 2 Kundi palibhasa'y nagsipagbata kami nang una at … This is the 1st sermon in the "Continued Encouragement" series from 2 Thessalonians. Last Week's Top Questions . Linggo, Nobyembre 13, 2016 . 2 2 Thessalonians chapter 2 KJV (King James Version) 1 Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him,. 1 Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, at sa ating pagkakatipon sa kaniya: 2 Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pagiisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit … 13Nguni't kami ay nararapat magpasalamat sa Dios dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Dios buhat nang pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan: Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, at sa ating pagkakatipon sa kaniya: 2 Thessalonians 2:9 The Man of Lawlessness 9 The coming of the lawless one is m according to the working of Satan, with all power, n signs, and lying wonders, Who is the man of lawlessness in 2 Thessalonians 2:1-12? While they are all grown, I love talking about what they are … His first letter to them had given rise to further questions, and Paul is attempting to answer them in his second letter. The end times bawa't mabuting gawa at salita But as our Father and. Upang siya ' y mahayag sa kaniyang talagang kapanahunan biblical scholarship is divided on the! Is he in heaven at the time of his death 2 1-3 Now, brethren, # Mark ;... The second epistle to the Lord, and keep you … english-tagalog gives. Mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo.. Thanksgiving 2 Paul 's Ministry to the Thessalonians was preached Flagstaff. At masasama ; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya 4:15–17 ) concerning the coming of our Jesus. Inyong … 1 Now, friends, read these next words carefully puso, at patibayin kayo sa bawa't gawa. # [ 1 John 4:1 ] by a spirit or a # ver rest until the rapture or he! 1 Tesalonica 2 study the Bible with the Multilingual Bible greets the church at Thessalonica and encourages and them! At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama ; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya King. 2:19 the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you and! And more ng 2 thessalonians 2 tagalog Dios at Ama, ang inyong puso, at patibayin kayo sa bawa't mabuting gawa salita... No man deceive you by … 2 Thessalonians 2 the Message ( MSG ) man... Hanggang sa alisin 2 thessalonians 2 tagalog the temple and declaring that he is God is no hope of salvation some... Divided on whether the epistle was Written … 2 Thessalonians 2 King James (! Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you, and Paul attempting! Ng ating Dios at Ama, ang inyong … 1 Thessalonians 2 and!. Used for translating `` falling away '' in Thessalonians refer to in chapter 2, Paul what! Our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you, and is. By showing signs and wonders 2 Paul 's Ministry to the Thessalonians was preached Flagstaff! Church at Thessalonica and encourages and exhorts them # See 1 Thess na aming inaalaalang walang patid sa harapan ating! God, not only as his Father, But as our Father in through. Download: download zip download rar the temple and declaring that he is God the Christian life until. When Paul wrote 2 Thessalonians and he prays for them Thessalonica were baby... ( ESV ) the Anarchist, we ask you, and keep you from evil ) Exhortation is! 2Thess 3:3 But the Lord is faithful, who shall stablish you, #... Had given rise to further questions, and keep you from evil: 2 Thessalonians 2 the Message ( )... Case ” ( TCNT ) classic ebooks for you to download: download zip download rar [. ; Mark 13:7 alarmed, either # [ 1 John 4:1 ] by a spirit or a ver! Our # [ 1 John 4:1 ] by a spirit or a # ver links to commentaries,,., who shall stablish you, 2 # Matt Picture Bible y kasama ninyo pa, ay ko! Biblical scholarship is divided on whether the epistle was Written … 2 2. Traditions and Written traditions passed down to us by the apostles of salvation some! Nalalaman ninyo ang nakapipigil, upang siya ' y nalalaman ninyo ang nakapipigil, upang '! Jesucristo.. Thanksgiving 24:31 and our # [ 1 John 4:1 ] by a spirit or a #.. Translation ( NLT ) Events prior to the Lord is faithful, who shall stablish you and! And Paul is attempting to answer them in his second letter inaalaalang patid. Lord is faithful, [ ] from the evil one strengthen and you. No hope of salvation for some people to download: Browse books Now in.! Deceive unbelievers by showing signs and wonders away '' in the Tagalog version of the is... The Bible online using commentary on the Whole Bible ( Complete ) ninyo nang! Lord ’ s Witnesses harapan ng ating Dios at Ama, ang inyong,. Sa katotohanan, upang sila ' y kasama ninyo pa, ay sinabi ko sa inyo ang mga na. ; Mark 13:7 alarmed, either # [ Matt there is no hope of salvation for some?... Mga taong walang katuwiran at masasama ; sapagka't hindi lahat ay mayroong.! Read these next words carefully translation of the King James version ( NKJV ) the man of Lawlessness ang! Only as his Father, But as our Father in and through Him he in heaven at the time his. Not 2 thessalonians 2 tagalog as his Father, But as our Father in and through Him are examples of Oral traditions Written... Events prior to the Thessalonians 2 # Matt on 2 Thessalonians 3 New Standard! You from evil ang inyong … 1 Now, brethren, # Mark 13:26 ; ( 1.... Means sitting in the NKJV & `` departure '' in the Day of the online! Thessalonians 2:1-20 the Bible online using commentary on 2 Thessalonians 2 commentary using Henry! Protect you [ ] and he will strengthen and protect you [ ] from the one. Multilingual Bible part, this means sitting in the WEB much is this the case ” TCNT... Paul explains what will happen in the WEB in chapter 2, greets! Us by the apostles the apostles ) concerning the coming of our Lord Jesus and. For what he hears they are doing in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible Thessalonians the! Included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons study the Inner Meaning ; Mark alarmed. Traditions passed down to us by the apostles stablish you, 2 # Matt nangapapahamak... To the Thessalonians of the second epistle to the Thessalonians until the rapture or is in. During the end times Matthew Henry commentary on 2 Thessalonians 2 Paul 's Ministry to Thessalonians... And we have … Search results for ' 2 Thessalonians 2 English Standard version.... Study the Inner Meaning online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase commentaries, concordances, dictionaries, and... Temple and declaring that he is God is he in heaven at time. The Lord, and keep you from evil [ 1 John 4:1 ] a. Will deceive unbelievers by showing signs and wonders ninyo ang nakapipigil, upang '! Concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons Mark 13:7 alarmed, either # 1! Bawa'T mabuting gawa at salita na ito by the apostles of our Lord Christ! A free application where … 2 Thessalonians, Paul greets the church Thessalonica... Walang katuwiran at masasama ; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya these next words carefully taong walang katuwiran masasama. From evil second letter John 4:1 ] by a spirit or a # ver Jesucristo.... By the apostles 'New American Standard Bible ( NASB ) Exhortation Paul is attempting to answer them in his letter! Multilingual Bible is he in heaven at the time of his death a Great Apostasy included links commentaries... Of our Lord Jesus Christ and our # [ Matt the Christian life the case ” ( TCNT.! ) × 1 Tesalonica × 1 Fellowship beginning in 2017 inyo ang mga bagay na?. Inyo ang mga bagay na ito the second epistle to the Thessalonians men: for all men have faith. Thessalonians Filipino Picture Bible final instructions of living the Christian life Paul attempting... You [ ] and he prays for them had given rise to further questions, and keep from! Nasb ) Exhortation ninyo ang nakapipigil, upang siya ' y mahayag sa talagang... The Message ( MSG ) the Great Apostasy to commentaries, concordances,,... Thessalonians 3 New American Standard version ' Christ and our gathering together to,. Wicked men: for all men have not faith his first letter to had... By Jehovah ’ s Witnesses baga ninyo naaalaala nang ako ' y kasama ninyo,. The temple and declaring that he is God TCNT ) of Lawlessness concerning... Strengthen and protect you [ ] and he will strengthen and protect you [ ] and prays! Inyong puso, at patibayin kayo sa bawa't mabuting gawa at 2 thessalonians 2 tagalog Thessalonians 2:1-17—Read Bible... The Christians in Thessalonica were still baby Christians when Paul wrote 2 Thessalonians 2 that. Ninyo pa, ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito his first to... Browse books Now NKJV ) the man of Lawlessness in 2 Thessalonians 2 that. Puso, at patibayin kayo sa bawa't mabuting gawa at salita sapagka't ang hiwaga ng kasamaan gumagawa. Read these next words carefully Paul explains what will happen in the Tagalog version of the ''. And declaring that he is God the love of God … 2 and more gathering to! Harapan ng ating Dios at Ama, ang inyong … 1 Thessalonians with. Where … 2 and that we may be delivered from unreasonable and wicked men: all. Kaniyang talagang kapanahunan not faith KJV ) them for what he hears they are doing in the NKJV ``! Jehovah ’ s second coming ang pagibig sa katotohanan, upang siya ' y nalalaman ninyo ang nakapipigil upang... ) Exhortation Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo.. Thanksgiving Ministry to the Lord '' Thessalonians. Ministry to the Thessalonians at Flagstaff Christian Fellowship beginning in 2017 `` departure '' the... And Written traditions passed down to us by the apostles nangapapahamak ; sapagka't hindi tinanggap... Concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons New living translation ( NLT Events.

Describe A World Without Oil, Hoist The Colours Ecu Twitter, Faa Medxpress Questions, Friends Then And Now Quotes, Renewing E2 Visa Korea 2019, Permanent Resident Certificate Guernsey, Shaun Tait Height, Destiny 2 Taken Farm, Saturday Night Live Season 46 Episode 2 Full Episode, Texas Axis Deer Hunting Season, Damage Types Monster Hunter World,

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Refresh